skip to Main Content

De Smaakplank

Het verlies van smaak komt vaker voor dan je denkt.
Gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil, want op de achtergrond ontstaan regelmatig mooie initiatieven.
Als je mensen het plezier in eten terug kunt geven, verbeter je hun kwaliteit van leven.

Klachten als misselijkheid en smaakverlies door chemo,- of immunotherapie en tal van andere aandoeningen komen vaak voor. Het niet meer met plezier kunnen eten is ingrijpend. Je verliest hierdoor je eetlust en je eet minder. En dat heeft grote gevolgen! Er dreigt niet alleen ongewenst gewichtsverlies, maar ook een tekort aan belangrijke voedingsstoffen.
Michael van ’t Ho, die destijds als kok werkte in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis, zag dit met lede ogen aan; hij wilde zijn kennis en ervaring inzetten om mensen weer te laten genieten van eten.
Hij ging samenwerken met internist-hematoloog Francien de Boer, die veel kankerpatiënten ziet op haar spreekuur.
Aan het Center for Gastrology in Leuven verdiepte hij zich verder in “smaaksturing”.

Wat is de Smaakplank?
Het begon allemaal met een vragenlijst waaruit duidelijk wordt wat de patiënt wel en niet kan eten.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Smaakplank.
Eigenlijk is dit niets anders dan een houten plank met ruimte voor tien weckpotjes met daarin allerlei smaakmakers. Deze producten combineert hij met wat de patiënt graag eet.
De ingrediënten moeten alle goed verkrijgbaar zijn bij de supermarkt en gemakkelijk toe te passen.
De resultaten van hun werk zagen er veelbelovend uit, veel mensen zijn hierdoor beter gaan eten.

Dat beter eten het herstel bevordert is wel algemeen bekend.
Daarom spreken dr. De Boer en Michael van ’t Ho de wens uit dat dit initiatief ook landelijk wordt opgepakt.
Bovendien is Van ’t Ho¬ bezig met het ontwikkelen van een app, een soort digitale variant van de Smaakplank, die dit jaar wordt getest.
Het pionierswerk van beiden krijgt al meer bekendheid via congressen en symposia, maar er is nog wel een weg te gaan.
Wat mooi dat enthousiaste mensen op deze manier inhoud weten te geven aan hun werk en diegenen willen helpen die dat nodig hebben!

Back To Top