skip to Main Content
Als het eten door ziekte of de behandelingen niet of nauwelijks meer gaat heeft dit veel impact op mensen met kanker én hun naasten. Patiënten geven aan dat de huidige voedingszorg bij kanker sterk gericht is op de inname en gewichtsverlies, maar dat er weinig aandacht is voor de psychosociale gevolgen. Zorgverleners blijken dit onderwerp soms uit de weg te gaan omdat ze geen adequate oplossing voor handen hebben.

Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft een programma ontwikkeld waarin een trainingsprogramma wordt aangeboden aan hulpverleners, maar ook een gesprekshulp wordt aangeboden aan mensen met kanker (of zij die dat hebben gehad).

Door de gesprekshulp worden je gevoelens over de gevolgen van niet of moeilijk eten bespreekbaar gemaakt, daarnaast worden er  ideeën aangereikt door mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Hopelijk leidt dit op den duur tot acceptatie, een moeilijk proces!

De gesprekshulp is voor iedereen gratis beschikbaar via internet. Zie de diverse onderwerpen die voor jou belangrijk kunnen zijn!
https://www.voedingenkankerinfo.nl/gevoelens-door-het-moeilijk-eten/
Zie ook onze pagina over de emotionele gevolgen:
https://alsetenevenmoeilijkis.nl/tips-klachten/sociaal-emotioneel/
Back To Top