Skip to content

Voor veel mensen met hoofd-halskanker (of zij die dat hebben gehad) is eten niet meer vanzelfsprekend.
De behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied bestaat uit een (soms zeer ingrijpende) operatie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van deze behandelingen.

Deze behandelingen laten hun sporen na en kunnen uiteenlopende problemen veroorzaken.

Zo kan de een niet goed slikken, heeft een ander een droge mond, kan een volgende niet goed meer kauwen of de mond goed openen. Soms zijn mensen afhankelijk van gepureerde of (deels) vloeibare voeding.

Mensen maken zich terecht zorgen als het niet lukt om voldoende voeding binnen te krijgen en men hierdoor teveel gewicht verliest. Door teveel gewichtsverlies ontstaat o.a. lusteloosheid en vermoeidheid. De dagelijkse strijd om op gewicht te blijven geeft frustratie en soms een gevoel van wanhoop. Dit treft niet alleen degene die het zelf raakt maar zeker ook hun naasten die onmacht ervaren. Het plezier in eten, wat van oudsher toch een sociale functie heeft, kan gaan verdwijnen als het eten zo moeizaam verloopt. Soms eten mensen maar liefst alleen.

Wij vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze problemen. Ons Voedingsplatform is een website met veel informatie over eten, met recepten en met adviezen van hulpverleners. Maar daarnaast willen we ook úw oplossingen, ideeën en adviezen op dit platform delen, want niemand weet beter dan u waar het bij voedingsproblemen over gaat, u bent immers ervaringsdeskundig.

Zo kunnen we elkaar helpen.
We willen dit sámen doen!

Suggesties? Of aanvullingen? Laat hier je reactie achter:

Back To Top